Najnowsze wpisy, strona 2


lut 06 2010 Umowa sprzedaży - Poradnik konsumenta
Komentarze: 0

Umowa sprzedaży - sprzedaż/ kupno- Poradnik kupującego
Na co zwracać uwagę w umowie sprzedaży np. samochodu lub nieruchomości. Jak napisać przedwstępną umowę sprzedaży; jakie są podatki od sprzedaży; czym jest prawo pierwokupu; czym różni się gwarancja od rękojmi; jak dokonać reklamacji; jakie mamy prawa dokonując zakupów w sklepie internetowym?

lut 06 2010 Jak założyć Sp z oo
Komentarze: 0

Jak założyć Spółkę z o.o. - Sp z oo
Jest to poradnik dla osób zainteresowanych działalnością w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Można się z niej dowiedzieć, czym różni się ta forma organizacyjna firmy od innych oraz jakich formalności należy dopełnić, aby spółkę z o.o. założyć. Poradnik ten będzie rozwijany. Niebawem powstanie tam m.in. forum dla zakładających i prowadzących sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podsumowaniem działalności spółki w danym roku obrotowym i stanowi uzupełnienie informacji o spółce zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki, czyli w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność ta ciąży na obecnym Zarządzie, tj. Zarządzie aktualnym na dzień sporządzenia sprawozdania. Zgodnie z k.s.h. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki z o.o. powinno odbyć się podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, czyli w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nierzadko zdarza się sytuacja, kiedy w spółce z o.o. z końcem roku obrotowego wygasają mandaty członków byłego Zarządu, a od nowego roku zostaje powołany nowy Zarząd. Wtedy to nowy Zarząd ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, nawet jeśli nie posiada pełnej informacji, co się w tym okresie ze spółką działo.

Członkowie Zarządu przygotowujący sprawozdanie z działalności mają jednak prawo domagać się od byłych członków Zarządu składania wyjaśnień odnoszących się do okresu, w którym osoby te sprawowały funkcję członka Zarządu (art. 203 par. 3 oraz art. 370 par. 3 k.s.h.). Były członek Zarządu ma także prawo wglądu w treść sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego spółki (wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej oraz biegłego rewidenta, jeśli ze względu na skalę działalności spółki z o.o. miało to miejsce), a także składania spółce pisemnej opinii dotyczącej tych dokumentów. Prawem i obowiązkiem byłego członka Zarządu jest obecność na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, na którym będzie podejmowana uchwała zatwierdzająca sprawozdania.