Archiwum 16 lipca 2010


lip 16 2010 Jak pisać listy motywacyjne
Komentarze: 0

Zanim przejdziesz do pisania listu motywacyjnego w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, przeczytaj uważnie tę ofertę pracy i zrób listę tych swoich umiejętności nabytych w ramach praktyki zawodowej, jak i związanych z otrzymanym wykształceniem, które bezpośrednio odpowiadają wymaganiom stawianym przez pracodawcę. List motywacyjny w centralnej części powinien odnosić się do tych umiejętności oraz do wynikających z nich korzyści dla pracodawcy. Dobrym pomysłem jest wymienić konkretne zdarzenia, kiedy z powodzeniem wykorzystaliśmy swoje określone umiejętności – wbrew pozorom, kandydaci rzadko opisują swoje konkretne osiągnięcia w dokumentach aplikacyjnych.

List motywacyjnymusi zawierać u góry z lewej strony dokumentu nasze imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej i numery telefonów, pod którymi jesteśmy dostępni.  U góry z prawej strony umieszcza się miejscowość i datę, a poniżej adresata (najlepiej, gdy wymienimy go z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) oraz nazwę firmy.

Tuż za typową formułką grzecznościową typu „Szanowna Pani” pierwszy akapit listu motywacyjnego powinien zawierać informacje, na jakie stanowisko kandydat aplikuje i czy jest to odpowiedź na ogłoszenie, a jeśli tak, to na jakie, czy też kandydat o wakacie dowiedział się w inny sposób. Duże firmy zazwyczaj prowadzą równolegle kilka procesów rekrutacji, dlatego też tych informacji nie może zabraknąć w liście motywacyjnym.

W drugiej części listu motywacyjnego przedstaw swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe w taki sposób, aby w jak największym stopniu nawiązywały do treści danej oferty pracy. Nie powtarzajmy jednak słowo w słowo całych fragmentów naszego CV – skoncentrujmy się na tych istotnych dla danego stanowiska pracy umiejętnościach praktycznych, elementach wykształcenia oraz cechach osobistych.

Kiedy chcemy zmienić nie tylko pracodawcę, lecz także sam zawód i staramy się o pracę, której obecnie nie wykonujemy, w liście motywacyjnym powinniśmy opisać te doświadczenia zawodowe z przeszłości, które w największym stopniu związane są z charakterem oferowanego stanowiska pracy. W takim przypadku więcej miejsca możemy też poświęcić naszemu wykształceniu i cechom osobistym, jeśli są zgodne z wymaganiami określonej pracy.

Warto chwalić się sukcesami, np. awansami, szczególnymi osiągnięciami i przeprowadzonymi z powodzeniem własnymi inicjatywami, jednak oczywiście powinniśmy zachować w tym pewien umiar i wyczucie sytuacji. Dla pracodawcy bowiem często najbardziej odpowiadającym pracownikiem będzie ten dostatecznie dobry na dane stanowisko, a niekoniecznie typ gwiazdy, który jest najlepszy ze wszystkich w określonej dziedzinie. Taki „dobry” kandydat sprawia wrażenie, że będzie dobrze wypełniał powierzane mu obowiązki, a jednocześnie nie będzie miał wygórowanych wymagań i łatwo dostosuje się do norm obowiązujących już w firmie. Daj także odczuć rekruterowi, że dobrze wiesz, jakie są oczekiwania wobec pracownika na danym stanowisku oraz znasz specyfikę określonego przedsiębiorstwa i rynku, na którym działa.

W zakończeniu listu motywacyjnego podziękuj czytającemu za uwagę, jeszcze raz podkreśl swoje zainteresowanie daną ofertą pracy i wyraź gotowość do spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej.  Jeśli w CV nie starczyło miejsca na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny powinien zawierać taką klauzulę – takie oświadczenie lepiej jednak wpisywać do CV. Zobacz więcej: www.praca5.pl/cv-zyciorys-zawodowy

Pisz list motywacyjny w sposób jasny i zrozumiały, nie unikaj jednak słownictwa związanego z daną branżą lub zawodem. Dzięki temu zwięźlej sformułujesz swój dokument, który nie powinien przekraczać jednej strony A4, a pracodawcy będzie łatwiej wyrobić sobie opinię, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje.

Nie warto zbytnio koloryzować, dodając sobie w liście motywacyjnym umiejętności, których nie posiadamy i sukcesów zawodowych, których nie osiągnęliśmy. Być może zwiększymy w ten sposób szanse, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, lecz jeśli w trakcie tej rozmowy nie będziemy w stanie wiarygodnie tego omówić i uzasadnić, okaże się, że straciliśmy tylko swój czas.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Jest to najczęściej występująca forma spółki kapitałowej. Dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia gospodarcze w większym rozmiarze lub wiążące się z wysokim ryzykiem, wybór spółki kapitałowej jaką jest spółka z o.o. zazwyczaj jest dużo bardziej korzystny od spółki osobowej.